משימות אורינות 

משימות אורינות משרד החינוך נא להיכנס לקישור ולבחור את המשימה הרלוונטית על פי התאריכים המצוינים מטה.

http://edu.gov.il/tech/tdigital

איך נכנסים למשימות?

צילומי מסך שמדריכים שלב אחרי שלב. לדוגמה כניסה למשימה במדעים.

לוחצים על הקישור בראש העמוד או כאן. http://edu.gov.il/tech/tdigital

מכניסים שם משתמש וסיסמא אחידה של משרד החינוך (למי שאין שיפנה למחנך).

לוחצים על מאגר משימות אורינות מתוקשבות.

בוחרים את תחום הדעת.

בוחרים את המשימה הרלוונטית לפי התאריכים המצוינים למעלה.

מבצעים את המשימה.

לוח משימות אורייניות.pdf