תנ"ך

מצגת בנושא משעבוד מצריים ועד לתקופת המלוכה תוכנית מעבר לח וט

מצגת בנושא- משעבוד מצרים ועד תקופת המלוכה