תנ"ך

מצגת בנושא משעבוד מצריים ועד לתקופת המלוכה תוכנית מעבר לח וט

מצגת בנושא- משעבוד מצרים ועד תקופת המלוכה

מבחן בית שכבה ח. נא להכנס לקישור בהתאם לכיתה

מבחן תנך שכבה ח.pdf