כיתת תקשורת וחברה

מסלול המאפשר פיתוח כתיבה וחשיבה ביקורתית, עוסק במקצועות המדיה והעיתונות.

פעילות בכיתת התקשורת:

הפרויקט הועבר בשתי כיתות תקשורת ז' וח'. הפרויקט מבוסס על הסרט "תעביר את זה הלאה" שהנו חלק מתכנית הלימודים בכיתות תקשורת. הפרויקט נקרא "הפרפרים של עומר". זהו פרויקט לזכרה של עומר שמש שנהרגה בטיול במזרח ועל מנת להמשיך את אופייה המיוחד ולהנציחו הקימה משפחתה את הפרויקט הזה. כל ילד מקבל צמיד ותפקידו לעשות מעשה טוב אחד למישהו אחר. ברגע שהוא עשה מעשה טוב הוא מעביר את הצמיד לאותו אדם ומסביר לו שתפקידו כעת להעביר גם הלאה מעשה טוב. המטרה היא ליצור כך שרשרת אנושית של מעשים טובים. ניתן למצוא בפייסבוק תחת הפרפרים של עומר הסבר על הפרויקט.