כיתת קיימות ואיכות הסביבה

מסלול העוסק בתחום הקיימות בארץ ובעולם, פיתוח מיומנויות חקר ויישומן.