כיתת מנהיגות ויזמות

מסלול המאפשר פיתוח כישורי הדרכה והובלה, עמידה אל מול קהל ויזמות.

תלמידי ח'2 ממשיכים את הלילה בגיחון