כיתת מנהיגות ויזמות

מסלול המאפשר פיתוח כישורי הדרכה והובלה, עמידה אל מול קהל ויזמות.

ניווט עירוני של כיתת המנהיגות

ניווט כיתת מנהיגות.mov

סדנת עבודת צוות - כיתת ז'2 מנהיגות

במהלך השבוע האחרון ערכו במגמת המנהיגות בשכבת ז' יומיים של סדנאות לעבודת צוות, ואף פעילות שיא של סדנת בישול מאסטר שף של מנהיגים. 

באנו, התחרנו, למדנו בצורה מיוחדת, בישלנו ואכלנו, התגבשנו ובעיקר למדנו באמת מה זו עבודת צוות.

תלמידי ח'2 ממשיכים את הלילה בגיחון