כיתת דיפלומטיה ושפות

מסלול המיועד לתלמידים מצטיינים המעוניינים להעמיק לימודיהם באנגלית ולהרחיב לימודי שפות כגון - ערבית וספרדית.

Israel Link

תלמידי כיתת הדיפלומטיה משכבת ט' מקיימים מפגשים עם תלמידים מבתי ספר יהודיים בארה"ב

פעילויות במסגרת שיעורי העשרה באנגלית בכיתת דיפלומטיה בשכבה ח'

קיר שיתופי בו שיתפו התלמידים את מחשבותיהם על פעילת איכות הסביבה, גרטה טונברג

תלמידים כותבים.pdf

תלמידים כותבים

7 אחיות- לאתר בית ספר.pdf

כיתת דיפלומטיה בפרוייקט חובק עולם penpall school . במסגרת לימודי האנגלית למידת יחידות שונות ודיון עם תלמידים מרחבי העולם. תחילת היחידה הראשונה בנושא מגוון תרבויות בעולם 30.10.17. 

דיבייט בכיתת דיפלומטיה בהנחיית המדריכים המובילים בארץ של מרכז כהן אידוב - אומנות הדיבייט. סדנה בת 5 מפגשים.

הדרכה שבועית בכיתת דיפלומטיה ע"י מדריכי הסוכנות היהודית בנושא בני ובנות מצווה. קשר עם תלמידי ארה"ב. תכנית שנתית מפגש שבועי.