אמנות

מסלול המיועד לתלמידים יצירתיים, שיש להם עניין ואהבה לאמנות.