מועצת התלמידים

חברי מועצת התלמידים תשע"ט

קבלו את חברי מזכירות מועצת התלמידים לשנת 2018-2019😱

-עדן ריכרד כיתה ט' יושבת ראש מועצת התלמידים

-נויה ווקס כיתה ח'1 סגנית יושבת ראש מועצת התלמידים.

-גלי קליין כיתה ט'1 מזכירה כללית של מועצת התלמידים

-רום פלד כיתה ט'7 מבקר מועצת התלמידים

-עמית יעקוב כיתה ח'7 גזבר מועצת התלמידים

-אביה שדה כיתה ז'4 יו"ר פנים לקהילה

-יובל לבקוביץ' כיתה ז'4 יו"ר תרבות ופנאי

-מאי מצרפי כיתה ח'3 יו"ר אתית משפטית

-אייל ברודסקי כיתה ז'1 דובר

בטוחים שגם השנה תהיה מלאה בעשייה מוצלחת, נאחל להם הצלחה בתפקידם