מרחב למידה שכבה ט

עבודה בתנ"ך

עבודה באנגלית English

ריכוז משימות באנגלית לכיתות ט.pdf

ריכוז המשימות באנגלית בחלוקה למורות והקבצות

דף לתשובות אנגלית ב2stream 9_b2 assignment.docx

דף להגשת תשובות  הקבצה ב2

טקסטים לתרגול הקבצה ב2 אנגלית

3_bagrut_aאנגלית ב2.pdf
1_bagrut_aאנגלית ב2.pdf
2_bagrut_aאנגלית ב2.pdf

עבודה להגשה ספרות / היסטוריה

עבודה בספרות והיסטוריה שכבה ט.pdf

עבודה להגשה במתמטיקה

תלמידים יקרים, את העבודות יש להגיש כשנחזור לספסל הלימודים.  בברכת חופשה נעימה ובשורות טובות

צוות מתמטיקה

עבודה במתמטיקה מיצוי.pdf

עבודה במתמטיקה- מיצוי

עבודה במתמטיקה הקבצה ב1.pdf

עבודה במתמטיקה ב1

עבודה במתמטיקה הקבצה א.pdf

עבודה במתמטיקה הקבצה א

עבודה במתמטיקה מופת.pdf

עבודה במתמטיקה מופת

עבודה לחופשת הפסח מצויינות.pdf

עבודה במתמטיקה מצוינות

עבודה במתמטיקה הקבצה ב2