למידה בחירום

קישור לאתר משרד החינוך למידה בחירום מידע כללי:

קישור לאתר משרד החינוך למידה בחירום תרגיל:

קישור לאתר משרד החינוך למידה בחירום זמן אמת: