לוחות מבחנים

תלמידים יקרים שימו לב, ייתכנו שינויים במועדי המבחנים יש להתעדכן מול המחנכים ורכזי השכבות.

לוח מבחנים ואירועים שליש א' - שכבת ט'

שליש א' תשפ"ג

לוח מבחנים ואירועים מחצית א' - שכבות ז' ו-ח'

מחצית א' תשפ"ג