לוחות מבחנים

תלמידים יקרים שימו לב, ייתכנו שינויים במועדי המבחנים יש להתעדכן מול המחנכים ורכזי השכבות.

לוח מבחנים ואירועים שליש ב' - שכבת ט'

שליש ב' תשפ"ג

לוח מבחנים ואירועים מחצית א' - שכבות ז' ו-ח'

מחצית ב' תשפ"ג