התפיסה החינוכית

חטיבת הביניים תיכון חדרה – התפיסה החינוכית

האני מאמין הבית ספרי, משמעו רווחה ואמונה שיכולותיו של התלמיד יבואו לידי ביטוי בצורה מיטבית במסגרת תומכת ומכילה.

התפיסה החינוכית בה אנו דוגלים הינה תפיסה הוליסטית. לשיטתנו, קידום התלמידים מותנה בעבודה על פני רצף חינוכי וטיפולי ושיתוף עם גורמי טיפול רלוונטיים .

בית הספר נוהג ומחנך בהתאם לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים, מושם דגש רב על הכבוד ההדדי ועל קבלת השונה. אנו מאמינים כי התנהלותו של אדם, תפקודו וקבלת ההחלטות שלו מונחים על ידי עולם הערכים שלו ומכאן החשיבות לעיסוק השוטף.

אנו עוסקים בטיפוח אקלים מיטבי בביה"ס, מאמינים ששגרת הלימודים חייבת להיות בסביבה נוחה ובטוחה. מושם דגש רב על המוגנות האישית, הילדים רוכשים כלים ליצירת קשרים חברתיים, התמודדות עם כעסים, סינגור עצמי, שמירה על מרחב אישי ועוד.

שאיפתנו היא לכך שכל תלמיד יפתח את הפוטנציאל האישי שלו בדרך למימוש, מיצוי ומצוינות. מושם דגש רב על הטיפול בפרט, בניית תכנית עבודה אישית לצורך התקדמות התלמיד.

הצוות החינוכי מקיים שיח חינוכי מכבד, שיח שמטרתו להעצים את תהליכי העבודה, לצמצם את מוקדי הקושי איתם מתמודד התלמיד ולמנף את נקודות החוזק שבו. שיתוף הפעולה בין ההורים לבין הצוות החינוכי הכרחי וחיוני להתקדמות התלמיד.

בברכת הצלחה

מינג'רסקי רויטל

מנהלת חטיבת הביניים תיכון חדרה

מיומנויות המאה ה 21